ForsideHvem er Trine Ruggiero Jensen?

Trine er uddannet cand. mag. i italiensk og engelsk fra Aarhus Universitet, Institut for  Sprog, Litteratur og Kultur, i 2005 og har siden arbejdet inden for bl.a. import-/eksportbranchen i både Italien og Danmark, samt som freelance oversætter i sin fritid. Trine  har opnået  titlen som statsautoriseret translatør og tolk  i italiensk i juni 2015 og har nu valgt at gøre sine sproglige kvalifikationer i italiensk til sin levevej.


Hvad er  Italia Translation?

Italia Translation er en oversættelsesvirksomhed oprettet af translatør og tolk Trine Ruggiero Jensen, som tilbyder  ydelser som  oversættelse og tolkning mellem dansk og italiensk, samt undervisning i det italienske sprog, til både private, virksomheder og offentlige myndigheder.


Hvorfor vælge en statsautoriseret translatør og tolk? 

For at blive statsautoriseret translatør og tolk i italiensk i dag, skal man gennem selvstudie sætte sig ind i en række emner inden for  jura, økonomi og teknik for at tilegne sig den nødvendige faglige baggrundsviden. Denne baggrundsviden er  altafgørende for at kunne levere en nøjagtig og tro oversættelse af en kildetekst inden for disse faglige områder. Især juridisk og økonomisk sprog   indeholder   mange  fagudtryk, der kræver, at man som oversætter sætter sig grundigt ind i, hvad disse fagudtryk dækker over for at kunne at skabe den størst mulige indholdsækvivalens på målsproget - og det er bl.a. denne research  en translatør er  trænet i. En translatør og tolk i italiensk  har desuden  tilegnet sig en bred almenviden om både danske og italienske samfundsforhold og behersker  både det italienske og danske sprog på højeste niveau.


Hvad tolkning angår har den  statsautoriserede tolk  med sin faglige baggrundsviden, samt viden om tolkeetik, notatteknik og tolkens rolle, de bedste forudsætninger for at  levere en god tolkning.


   

En translatør og tolk har  bestået  translatøreksamen ved Copenhagen Business School (CBS) og har  opnået translatørbeskikkelse fra Erhvervsstyrelsen. "Translatør" er en beskyttet titel. Kun en translatør har autorisation til at  lave bekræftede oversættelser, hvilket betyder at  translatøren med sit stempel  kan give sin oversættelse juridisk gyldighed.


At vælge en statsautoriseret translatør og tolk er en garanti for kvalitet, klar kommunikation og faglig kompetence.

 
Italia Translation

v/ Trine Ruggiero Jensen

Statsautoriseret translatør og tolk i italiensk