Forside

 

 

Hvem er Trine Ruggiero Jensen?

Trine er uddannet cand. mag. i italiensk og engelsk fra Aarhus Universitet, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, i 2005 og har siden arbejdet inden for bl.a. import-/eksportbranchen i både Italien og Danmark, samt som freelance oversætter i sin fritid. Trine har opnået titlen som statsautoriseret translatør og tolk i italiensk i juni 2015 og har nu valgt at gøre sine sproglige kvalifikationer i italiensk til sin levevej.

 

Hvad er Italia Translation?

Italia Translation er en oversættelsesvirksomhed oprettet af translatør og tolk Trine Ruggiero Jensen, som tilbyder ydelser som oversættelse og tolkning mellem dansk og italiensk, samt undervisning i det italienske sprog, til både private, virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Hvorfor vælge en statsautoriseret translatør og tolk?

For at blive statsautoriseret translatør og tolk i italiensk i dag, skal man gennem selvstudie sætte sig ind i en række emner inden for jura, økonomi og teknik for at tilegne sig den nødvendige faglige baggrundsviden. Denne baggrundsviden er altafgørende for at kunne levere en nøjagtig og tro oversættelse af en kildetekst inden for disse faglige områder. Især juridisk og økonomisk sprog indeholder mange fagudtryk, der kræver, at man som oversætter sætter sig grundigt ind i, hvad disse fagudtryk dækker over for at kunne at skabe den størst mulige indholdsækvivalens på målsproget - og det er bl.a. denne research en translatør er trænet i. En translatør og tolk i italiensk har desuden tilegnet sig en bred almenviden om både danske og italienske samfundsforhold og behersker både det italienske og danske sprog på højeste niveau.

 

Hvad tolkning angår har den statsautoriserede tolk med sin faglige baggrundsviden, samt viden om tolkeetik, notatteknik og tolkens rolle, de bedste forudsætninger for at levere en god tolkning.

 

En translatør og tolk har bestået translatøreksamen ved Copenhagen Business School (CBS) og har opnået translatørbeskikkelse fra Erhvervsstyrelsen. "Translatør" er en beskyttet titel. Kun en translatør har autorisation til at lave bekræftede oversættelser, hvilket betyder at translatøren med sit stempel kan give sin oversættelse juridisk gyldighed.

 

At vælge en statsautoriseret translatør og tolk er en garanti for kvalitet, klar kommunikation og faglig kompetence.

 

Ansvar og tavshedspligt

Trine er medlem af Translatørforeningen og har derfor en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring som selvstændig erhvervsdrivende. Som translatør er Trine underlagt Translatørlovgivningen og har tavshedspligt i virket som både translatør og tolk.

 

 

 

 

 

Italia Translation

v/ Trine Ruggiero Jensen

Statsautoriseret translatør og tolk i italiensk